Xabier P. Docampo rese�a "El despertar de Heisenberg" en Protexta

28/09/2010

"En tempos en que as editoras ven reducidas as s�as vendas en procentaxes alarmantes, � unha grande alegr�a a aparici�n dunha nova, e moito m�is cando ten vocaci�n decidida polos produtos ilustrados, �lbum e novela gr�fica. � o caso de El jinete azul, que sae ao mercado con sete obras, todas elas de singular calidade literaria e gr�fica. (...) Xa estamos afeitos � capacidade creativa de Gisbert para facer nacer historias que lemos con inquietude e rematamos cunha certa melancol�a. Do mesmo xeito co�ecemos o traballo de Auladell, mestre do c�mic contempor�neo, que aqu� nos deixa p�xinas maxistrais nas que transmite a misteriosa atmosfera na que suceden os feitos".

Lee la rese�a completa (en gallego)

Ficha de "El despertar de Heisenberg" | Volver a Noticias

Compartir